OVER ONS

Venster Architekten

Venster Architekten is een professioneel en veelzijdig architectenbureau uit Gouda dat al meer dan 40 jaar een omvangrijk aantal projecten heeft gerealiseerd.

De laatste twee decennia is het werkgebied uitgegroeid van lokale woningbouwpartij tot landelijk werkend allround bureau, met het grootste accent in de Randstad.

PROCES

Wij ontwerpen leefomgevingen waarin de mens altijd centraal staat en we steken maximale energie in het doorontwerpen van een gekozen concept. Onze aanpak van de opgaven kunnen worden beschreven als een analytische werkwijze, waarbij denken in structuren en modellen hand in hand gaan met creativiteit. Zo wordt kennis van bouwtechniek en regelgeving al vroeg in het ontwerpproces geïntegreerd, wat de schetsontwerpen een grote realiteitswaarde verleent. Deze combinatie van creativiteit en bouwkennis zorgt ervoor dat we geen luchtkastelen bouwen, maar prettige en realistische gebouwen.

ARCHITECTUUR

De architectuur ontstaat uit alle aanwezige input van de plek, de context, het programma van eisen en de visie van de projectarchitect.

Constante hierin is de hang naar logica en het streven naar culturele duurzaamheid. Op deze manier proberen we modegevoelige gebouwen te vermijden.

ENGINEERING

Naast de eigen architectuuropdrachten levert Venster Architekten ook bouwkundig advies- en tekenwerk voor ontwerpwerk van derden. Door deze uitgebreide kennis participeren we samen met projectontwikkelaars en aannemers in Design & Build opdrachten en tenders.

Ook werken wij in opdracht van verschillende marktpartijen aan conceptuele woningbouw, conceptwoningen en concept appartementen.

Geschiedenis Venster Architekten

  • 2021
  • 2006
  • 1997
  • 1992
  • 1975

Huidige situatie

Richard van Tiggele en Dries Kalai vormen de tweekoppige directie.

Nieuwe partners

In 2005 vindt een directiewisseling plaats en vormen Richard van Tiggele, Nico Knipscheer en Dries Kalai de nieuwe partners. Ruud Saarberg blijft aan het bureau verbonden als adviseur van de directie.

Verder als Venster Architekten B.V.

In 1997 wordt besloten de ontwerpafdeling een eigen naam te geven: Venster Architekten B.V.

Saarberg en partners B.V.

In 1992 wordt het bureau voortgezet met de naam Saarberg & Partners B.V. Omdat de zorgvuldige technische uitvoering ook door collega-architecten wordt ontdekt, begint het bureau in de beginjaren negentig met bouwkundige ondersteuning van collega-architecten. Geen m² tekenwerk, maar bouwkundig meedenken als toegevoegde waarde bij complexe projecten wordt in de engineeringafdeling verder ontwikkeld.

De start van de eenmanszaak

In 1975 neemt Ruud Saarberg z’n eerste opdracht aan als eenmansbureau. In 1979 start hij een B.V.

Duurzaamheid

Er is de laatste tijd terecht veel aandacht voor duurzaam bouwen. Als architect heb je altijd een verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe om je steentje bij te dragen in een gezonder klimaat en een gezondere leefomgeving. Wij hebben de afgelopen jaren veel gebouwen en woonomgevingen ontworpen die duurzaam zijn. Naast een actieve rol in het stimuleren van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptieve maatregelen, hebben wij de ervaring in huis om samen met de opdrachtgever en andere adviseurs mee te praten in de wirwar van toepassingen en maatregelen en te adviseren om de juiste balans te vinden in kosten en effectiviteit.

De mate van duurzaamheid wordt uiteindelijk bepaald door de gezamenlijke ambitie van opdrachtgever, overheid en adviseur. Hoe hoger de ambitie, des te groter de kansen op een duurzaam gebouw.

Het team van Venster Architekten

Dries Kalai

Dries Kalai

Directeur, projectleider
Richard van Tiggele

Richard van Tiggele

Directeur, architect B.N.A.